Anglo-Československá banka

kde: Nádražní 3 I Moravská Ostrava
kdo: Josef Gočár
kdy: 1923 – 1924

Josef Gočár, Anglo-československou bankou již prověřený prací na ústředí v Praze a pobočky ve východních Čechách, byl pověřen výstavbou reprezentativní budovy na Nádražní ulici. Výsledný důstojný objekt kombinuje prvky neoklasicismu a kubismu. Průčelí o devíti osách je doplněno pětiosým portikem. Masivní korunní římsu symbolicky podpírají pilíře. Střecha působí dojmem klasické sedlové formy, ale ve skutečnosti je pultová.