Důl Hlubina

kde: Místecká ulice I Moravská Ostrava
kdo: –
kdy: od 1852 I 2014 – 2015

Těžbu v těsné blízkosti železárenského provozu založil Salomon Meyer Rothschild v roce 1852. Během necelých 150 let dlouhého trvání provozu dolu Hlubina byla v severní části Dolní oblasti Vítkovice vybudována řada budov. Najdeme zde mnoho architektonických přístupů – historismus, dekorativismus, bruselský styl. Po ukončení prací objekty postupně chátraly, avšak v rámci obnovy celého areálu přišla řada i na ně.

Objekt tzv. Starých koupelen navržený Felixem Neumanem a postavený z režného zdiva dnes slouží umění a všeobecným akcím pro veřejnost. Kompresorovna nabídne společenské a výstavní sály. V budově Materiálně technického zabezpečení je dnes malé kino, v trafostanici jsou umělecká studia. Nejpozději realizovanou ovšem neméně působivou částí je blok nových koupelen. Objekty z 50. let jsou obloženy keramickým obkladem a obsahují prvky a tvarosloví bruselského stylu. Dnes je zde hudební klub Heligonka.