Důl Michal

kde: Československé armády 95 I Michálkovice
kdo: František Fiala
kdy: 1845 I 1911 – 1915

Počátky těžby na dole Michal spadají do 40. let 19. století. Dodnes nejpatrnější je však přestavba dokončená v roce 1915, která měla za úkol připravit areál pro přesun těžby z méně významných dolů v okolí. Z této doby pochází provozní budova a koupelny postavené z režného zdiva a doplněné omítkou. Použity byly i secesní dekory. Naopak strojovna a jámová budova jsou řešeny formou ocelové příhradové konstrukce s cihelnými vyzdívkami. Následně provoz pozměnil tvář dolu jen minimálně a po ukončení těžby v roce 1993 zůstal uchován. Dnes areál slouží Národnímu památkovému ústavu.