Dům čp. 38

kde: Masarykovo náměstí 38 I Moravská Ostrava
kdo: Felix Neuman, PLATFORMA Architekti I David Průša + Alena Mazalová
kdy: 1910, 2012 – 2015

V roce 1910 byl dokončen obytný a obchodní dům pro Sigmunda Rotha. Architekt Felix Neumann navrhl na gotické parcele třípatrový objekt ve stylu pozdní secese. Převýšené první podlaží kryl předsazený výkladec, horní části fasády byly zdobeny štukovou výzdobou. Symetrický vysoký řád je zakončen barokizujícím štítem, který ukrýval mansardovou střechu.

Na několik průběžných přestaveb navázala radikální proměna, kterou mezi lety 2012 a 2015 realizoval ateliér PLATFORMA Architekti. Jedno z vnitřních átrií bylo použito pro instalaci výtahu a rozšíření hygienického zázemí. Do prostoru střechy byl vestavěn loft, který se do Masarykova náměstí otevírá celoprosklenou fasádou. Tu kryjí stínící lamely, jejichž geometrie zachovává obrys původní střechy.