Dům umění

kde: Jurečkova 1750
kdo: František Fiala + Vladimír Wallenfels I Rudolf Kaulich
kdy: 1923 – 1926


Iniciátorem vzniku výstavní síně a později samotného Domu umění byl stavitel František Jureček. Roku 1923 spoluzaložil Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. Následovala architektonická soutěž, ve které zvítězil návrh Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse, který byl později realizován za dohledu Rudolfa Kaulicha.

Puristicky ztvárněný objekt kombinuje vlivy Jana Kotěry a holandských architektů. Spojuje jednoduché objemy ve skoro až monumentální celek. Povrchy i detaily jsou jednoduché. Celá stavba, ač funkcí výjimečná, působí velmi civilním dojmem. Fasády používají v Ostravě rozšířenou režnou cihlu. Specifický, především vzhledem k době vzniku, je způsob osvětlení výstavních sálů pomocí střešních luceren a vertikálních okenních ploch. V posledních letech se připravuje rozšíření objektu o přístavbu podle návrhu Josefa Pleskota.