Hlavní nádraží a pošta

kde: Nádražní I Přívoz
kdo: Státní ústav dopravního projektování Praha I Lubomír Lacina + Vlasta Douša
kdy: 1966 – 1974

Autorem projektu ostravského Hlavního nádraží je architekt Lubomír Lacina. Projekt z 60. let byl dokončen až v následujícím desetiletí a je jasným příkladem „pozdního“ bruselského stylu. Objekt odbavovací haly kónického tvaru je v interiéru členěn do 3 podlaží – odbavení, služby a přístup k nástupištím. Vnitřnímu prostoru dominují sdružené sloupy a strukturální strop. Zakončen je panoramatickým prosklením fasády, které však dnes ztratilo část své transparentnosti.

Samostatnou kapitolou je venkovní předprostor. K hale je přisazeno jeho zastřešení ve tvaru nepravidelné hvězdice s kruhovým světlíkem uprostřed. Jednotlivá ramena vybíhají k nástupištím městské hromadné dopravy a zajišťují chráněný přístup cestujících po celou dobu přestupu z vlaku. Dnes je celé území opraveno a doplněno soudobými prvky. Na odbavovací halu rovněž navazuje boční křídlo zakončené deskovým objektem centrální pošty.