Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

kde: Náměstí Svatopluka Čecha I Přívoz
kdo: Camillo Sitte
kdy: 1894 – 1899

Ostrava nemá mnoho staveb, jejichž autory by byli světoznámí architekti. Jednou z nich je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze. Rakouský architekt a urbanista Camillo Sitte jej umístil mírně mimo osu náměstí arcivévody Evžena, dnes náměstí Svatopluka Čecha. Za dvouvěžovým průčelím se ukrývá podélná dispozice kombinovaná s oktogonální centrální částí. Estetika novogotiky je doplněna o soudobé prvky. Kostel má celkem 3 zvony.