Kostel sv. Ducha

kde: Výškovická I Zábřeh
kdo: Marek Štěpán
kdy: 2004 – 2007

Čtvrť Výškovice byla na počátku tisíciletí obohacena o nový kostel. Architekt Marek Štěpán, jeden z nejvýznamnějších tvůrců soudobé sakrální architektury, umístil mezi obchodní dům a ubytovnu kostel sv. Ducha. Na základy s významnou podzemní částí objektu je postavena loď kostela oválného půdorysu. Vůči svému okolí se vymezuje měřítkem, geometrií i čistotou. Fasáda z bílé omítky je prolomena množstvím různorodých štěrbin, okenních otvorů. Některé jsou vyplněny vitrážemi. Před objektem je odstoupená zvonice z pohledového betonu.

Do stavby je vtělena symbolika elipsy a jejich dvou ohnisek, symbolizující „vztah mezi dvěma póly, vztah člověka a Boha, vyjádření lidského synovství, vyjádření jednoty církve.“ Stejně symbolické je použití světla zvýrazňujícího jednotlivé objekty v interiéru. Nad oltářem visí svatodušní triptych, umělecké dílo Jakuba Špaňhela.