Krematorium

kde: Těšínská 107 I Slezská Ostrava
kdo: Stavoprojekt Ostrava I Ivo Klimeš
kdy: 1960 – 1969

Ústřední ostravský hřbitov je vynikajícím urbanistickým počinem zasluhujícím si vlastní text. V jeho středu, na konci diagonální nástupní osy, je umístěn objekt krematoria. Architekt Ivo Klimeš navrhl objekt v internacionálním stylu kombinujícím dvě křídla. Podélně ke směru přístupu je umístěna převýšená hmota hlavní obřadní síně s prosklenou čelní fasádou a plechovým obkladem po stranách. Za ním se skrývá samotný provoz. Kolmo k této části je postaveno křídlo s vstupními prostory, služebními místnostmi a malou síní rovněž vyvedenou v kombinaci skla a plechu.