Kulturní dům Poklad

 

kde: Matěje Kopeckého 21 I Poruba
kdo: Stavoprojekt Ostrava I Jiří Petrusiak + Vincenc Vorel
kdy: 1952 I 1958 + 1961

Kulturní dům Poklad, dříve fungující pod názvem Kulturní dům VOKD, vznikl jako součást výstavby „Nové Ostravy“, dnešní městské části Poruba. Na ose Alšova náměstí je umístěn monumentální, osově symetrický objekt s převýšenou střední částí a nižšími postranními křídly. Čelnímu pohledu dominuje plastika Nový věk, jejímž autorem byl Jan Kavana. Poměrně velkorysý interiér obsahoval kvalitní povrchové materiály i sochařskou výzdobu.

V roce 2009 započala rekonstrukce objektu podél návrhu architektonické kanceláře Platforma architekti. Dodnes nebyla dokončena, nově plánovaným termínem je konec roku 2017. Radikální zásahy změní především boční křídla a vstup. Původní geometrie má být interpretována soudobými výrazovými prostředky.