Městská jatka

kde: Porážková, Stodolní I Moravská Ostrava
kdo: Oskar Mratschek, Ignaz Felix, Walter Frese
kdy: 1892 – 1893 I 1902 – 1903 I1925 – 1927

Cihelnou architekturu v Ostravě nenajdeme jen na zde tradičních průmyslových objektech, ale i na stavbě Městských jatek na ulicích Stodolní a Porážková. Ve třech etapách zde vznikl komplex staveb, jehož nejvýznamnější částí je chladírna, zvýrazněná věží a doplněná o strojovnu a kotelnu. Na vertikální dominantě najdeme množství historizující výzdoby, autorem návrhu objektu byl Ignaz Felix. Provoz jatek zde fungoval až do 60. let. Od té doby postupně chátrá. Dnes, na konci roku 2016, se připravuje architektonická soutěž na rekonstrukci objektu a snad do něj v budoucnu bude přestěhována galerie.