Most Miloše Sýkory

kde: 28. října I Moravská Ostrava
kdo: Projekční oddělení Vítkovického horního a hutního těžířstva
kdy: 1913 – 1914

Most Miloše Sýkory stojí na historické trase takzvané říšské silnice. Řeku Ostravici překlenuje od roku 1914, kdy byl postaven Vítkovickými železárnami. Ocelová nýtovaná konstrukce využívá nosný princip příhradového oblouku. Jeho délka je 60 m a vzepětí 7 m. Šířka mostovky je pak 16 m. Jméno dala mostu legenda o Miloši Sýkorovi, který měl v roce 1945, během ústupu nacistických vojsk, přestřihnout dráty k minám, které zde vojáci nastražili.