Obchodní dům Brouk a Babka

kde: Smetanovo náměstí 222 I Moravská Ostrava
kdo: Karel Kotas
kdy: 1928 – 1929

Stavba navržená Karlem Kotasem je v Ostravě známější pod jménem Dům knihy. Dostavěna byla v roce 1929 a stala se součástí obchodní sítě Brouk a Babka. V roce 1944 objekt přišel o své poslední, ustupující, podlaží. Devastace nekvalitními rekonstrukcemi byla napravena rozsáhlou opravou dokončenou roku 2001. Fasádám dominují pásová, pilířky oddělená, okna. Parter je prosklen výkladci, nároží je dynamicky zaobleno. Prodejní plochy v interiéru se obtáčejí kolem velkorysé dvorany.