Polyfunkční dům D

kde: Opavská 6230 I Poruba
kdo: PROJEKTSTUDIO I David Kotek + Alžběta Broďániová + Kateřina Holenková
kdy: 2011 – 2013

Polyfunkční dům navržený architektonickou kanceláří PROJEKTSTUDIO byl na nároží ulic Opavská a Nálepkova dostavěn v roce 2013. Právě umístění je jeho nejvýznamnější kvalitou. Doplňuje pevnou strukturu sídlištní zástavby ze 60. let a přináší do ní nové funkce – banku, kanceláře, lékařskou ordinaci. Obohacuje také parter přes 11 km dlouhé Ostravu protínající třídy, který je na mnoha místech velmi slabý až žádný.

Osmipodlažní stavba přísně racionálního objemu odstupuje od sousedního bytového domu subtilnějším traktem vertikálních komunikací. Dispozice pater je maximálně volná, což umožňuje nosná konstrukce řešená formou železobetonového skeletu a použití dvojitých stropů ukrývajících vedení instalací. Každý majitel si tak může prostor přizpůsobit svým potřebám. Stejně tak s nimi bylo konzultováno i finální řešení fasády. Do omítky, svrchní vrstvy sendvičové konstrukce je přimíchán karbid křemíku, který utváří charakteristické třpytky.