Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice

kde: Výstavní 108a I Vítkovice
kdo: Atelier 38 I Tomáš Bindr + Jan Zelinka
kdy: 2007 – 2009

Opavský ateliér dvojice tvůrců Tomáš Bindr a Jan Zelinka přispěl Vítkovicím v roce 2009. Postavil zde objekt polyfunkčního domu společnosti Elstav. Podélná stavba umístěná na ulici Výstavní reaguje na fenomény okolí. Do živé městské ulice se otevírá výkladci stravovacího zařízení. V patře, za fasádou z vlnitého plechu a pásovým oknem, jsou administrativní prostory. Vrcholem je dřevěná nástavba bytových jednotek s rozlámanou střešní krajinou. Dům se dynamicky otevírá do nároží znatelnou konzolou. Najdeme zde odraz urbanistické struktury a průmyslového prostředí. Dřevěné obložení je prvkem novým, přinášejícím dnešní dobu.