Svět techniky

kde: Ruská 2887 I Vítkovice
kdo: Josef Pleskot
kdy: 2014

Budova Světa techniky je prvním ryze současným objektem v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Stejně tak jako valná většina ostatních staveb v území byla navržena architektem Josefem Pleskotem. Stojí na okraji jím navržené urbanistické struktury, v takzvaném čtverci E1. Má být formálním i symbolickým pojítkem mezi původním průmyslovým areálem a zamýšleným parkem.

Objekt má půdorysný tvar rovnoramenného trojúhelníku. Pomyslnou základnu tvoří 125 m dlouhá prosklená fasáda zrcadlící industriální panorama DOV a budoucí park. Vstup je zapuštěn do terénu a vede k němu rozlehlé pozvolna sestupující schodiště, které ještě více umocňuje vizuální působení stavby. Nad ním je z interiéru přístupná vegetační střecha, která zároveň tvoří část expozice. Zbylé dvě fasády jsou v kontrastu ke sklu obložený režným zdivem. Čistotu plochy narušují jen pásová okna. Vnitřní konstrukce je monolitická a její rastr připomíná geometrii siločar.