Železniční nádraží Ostrava-Vítkovice

kde: U Nádraží 25 I Vítkovice
kdo: Státní ústav Dopravního projektování I Josef Danda
kdy: 1963 – 1967

Vítkovice, jedno z průmyslových center Ostravy, nemá kvalitní architekturu jen z posledních let, ale vynikající stavby zde vznikaly i v jiných částech méně čí více vzdálené minulosti. Bezpochyby nejvýznamnějším důkazem je objekt železničního nádraží postavený podle projektu Josefa Dandy. Dosahuje nejen měřítek místních, ale i celorepublikových.

Odbavovací hala s ocelovou nosnou konstrukcí je postavena na železobetonovém základu. Její světlý prostorný interiér je do předprostoru otevřen proskleným parterem a markýzou odděleným horizontálním oknem s ostře řezanými opěrami. V interiéru je skleněná plastika Vladimíra Kopeckého, reliéfy v drátoskle Benjamina Hejkla a Františka Buranta.

V 90. letech se začala intenzita využívání nádraží snižovat. Především kvůli převedení dopravy na jiné ostravské uzly. Majitel postupně začal zvažovat prodej, dnes nádraží chátrá. Na přelomu let 2010 a 2011 bylo celkem 4 měsíce kulturní památkou…